Vår specialitet är rullformning som teknik. Detta innebär att vi arbetar med rådgivning, problemlösning, beräkningar, processoptimering, projektstyrning, produktutveckling samt konstruktion och tillverkning av de hjälpmedel (verktyg) som behövs vid produktion av rullformade produkter.

Utöver detta arbetar vi även med utbildning av t.ex. konstruktörer, teknisk säljpersonal, inköpsansvariga och operatörer i rullformningsteknik och materialteknik.

Våra tekniska hjälpmedel är bl.a.: cadutrustning i form av Autocad med profilsystemet Ubeco med profil. I detta system kan vi simulera tillverkningsprocessen för att optimera produkten. Vi är även agenter och supportstöd för Ubeco-profil i Norden.

Tommy Nilsson äger och driver SEQ-Roll AB sedan 1995. Min erfarenhet grundar sig på mer än 20 års arbete med rullformning varav mer än 10 år i företagsledande befattning.

Våra kunder finns i alla branscher, ex. möbeltillverkare, vitvaruindustrin, fordonsindustrin, verkstadsindustrin, byggnadsindustri m.fl.

 

Our speciality is rollforming technology. This includes: advising, problem-solving, calculations, optimising of processes, project planning, design and development of products, as well as design and manufacturing on auxiliary equipment needed for the rollforming processes.

In addition to the above, we also work with education on staff in selling and manufacturing position.

The technical equipment we use is among others: Cad equipment, AutoCAD with profile design system, Ubeco-profile.

We are also agent and do support services of the Ubeco - profile program in the Nordic countries.

Owner since the start 1995 of the company SEQ-roll AB is Tommy Nilsson. His experience is based on 20 years of working in the field of rollforming, the last 13 of these years as managing director, technical manager, and sales director.

At this time our customer was in the field of furniture manufacturers, domestic appliances, automotive industries. A.so.

Contact us for more information

Address: Haranäsv. 1, 311 43 Falkenberg (karta)
Phone: 0346-49333, Mobile: 070-3245555
Fax: 0346-713820, E-mail: info@seq.se